Tietosuoja

Tietosuojakäytäntö - Privacy policy

Humanlink.fi palvelun tietosuojakäytäntö


Humanlink.fi kunnioittaa online-vierailijoiden tietosuojaa. Tämän tietosuojakäytännön tarkoitus on tiedottaa sinulle palvelun tietojen keräämisestä, tallentamisesta sekä niiden käsittelyä, siirtoa ja käyttöä koskevista käytännöistä ja valinnoista, jotka ovat käytettävissä henkilökohtaisten tietojesi keräämiseen ja käyttöön liittyen.

Voit käyttää Humanlink.fi -palvelua (“palvelu”) www-sivustomme kautta. “Laite” on mikä tahansa tietokone, jolla palveluamme käytetään, mukaan lukien mm. pöytätietokone, kannettava, matkapuhelin, tabletti tai muu kulutuselektroniikkalaite. Tämä tietosuojakäytäntö hallitsee tarjoamamme palvelun käyttöäsi, riippumatta siitä, kuinka sitä käytät, ja käyttämällä palvelujamme sinä hyväksyt keräämisen, siirron, käsittelyn, tallennuksen, julkituomisen ja muut käyttötavat, jotka on kuvattu tässä tietosuojakäytännössä.

Mitä tietoja palvelu kerää ja miten ne kerätään?

Palvelu kerää tiettyjä käyttäjätietoja, jotta sivuston käyttäjiä pystytään palvelemaan paremmin. Näitä tietoja ovat:

  • IP-osoitteet. Kun käyttäjä vierailee palvelun verkkosivustolla, www-palvelimemme tunnistaa ja tallentaa vierailijan tietokoneen IP-osoitteen automaattisesti. Näin palvelin pystyy määrittämään, millä verkkosivustomme alueilla käyttäjät vierailevat ja kuinka kauan he viipyvät siellä. Nämä tiedot auttavat meitä hahmottamaan palvelumme ja verkkosivustomme käyttäjien aiheuttamaa tietoliikennettä. Tämä tieto puolestaan auttaa meitä kehittämään verkkosivumme käytettävyyttä entisestään. Käyttäjän tietokone lähettää nämä tiedot automaattisesti jokaisen kirjautumisen yhteydessä, ellei käyttäjä ole aktivoinut joissakin selaimissa käytettävissä olevia estomenetelmiä.
  • Laitetiedot. Keräämme laitekohtaisia tietoja, kuten laitteen malli, käyttöjärjestelmäversio ja yksilölliset laitetunnukset.

Kun käytätte online -palvelun verkkosivustoa, sallitte edellä mainittujen käyttäjätietojen tallentamisen ja käytön. Jos pyydätte poistamaan käyttäjätietonne, palvelu ei enää voi ottaa teihin yhteyttä mahdollisesti palvelun kannalta keskeisissä asioissa. Online -palvelun käyttäminen ei ole mahdollista sen jälkeen, kun käyttäjä on pyytänyt käyttäjätietojen keräämisen lopettamista.

Siirtyessäsi pois Humanlink.fi sivustolta esimerkiksi sivustolla olevaa linkkiä käyttämällä tai muulla keinoin kolmannen osapuolen sivustolle, kyseiseen vierailuun sovelletaan näiden kolmasien osapuolten tietosuojakäytäntöjä.

Euroopan Unionin maiden kansalaiset

Käyttäjätietojen kerääminen, säilytys ja käyttö alkaa siitä lähtien, kun toimitatte tietojanne meille ja/tai käytätte palvelun verkkosivustoa. Käyttäjätietoja voidaan säilyttää ja käyttää siihen saakka, kunnes pyydätte meitä poistamaan ne järjestelmistämme. Käyttäjätietoja voidaan käyttää ETA-alueella, asuinpaikkanne lainkäyttöalueella sekä paikassa, jossa jokin palvelun yhteistyökumppaneista toimii tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Teillä on seuraavat oikeudet. Voitte:

1) tiedustella minkä tyyppisiä käyttäjätietoja teistä on tallennettu palvelun käyttäjänä
2) pyytää kopioita kerätyistä tiedoistanne, jos toimitatte kyselyn ohessa tällaisen yksilöinnin mahdollistavan laitetiedon ja/tai IP-osoitteen
3) täydentää tai korjata kohdan 2 toimenpiteiden kautta teille ilmoitettuja käyttäjätietojanne
4) pyytää palvelun käyttöä koskevien käyttäjätietojen keräämisen, säilyttämisen ja käyttämisen lopettamista käyttämillänne laitteilla; ja
5) pyytää poistamaan henkilökohtaiset tietonne, jotka on mahdollista yksilöidä kohdassa 2 määriteltyjen toimenpiteiden kautta

Online- palveluiden tuotannossa käytetyt palvelimet prosessoivat ja varastoivat tietoa joka päivä ja järjestelmässä suoritetuista prosesseista pidetään kirjaa. Näitä kirjauksia ja niiden muodostamaa tietokantaa kutsutaan ”lokitiedostoiksi”. Niin kauan, kunnes tiedot on varastoitu, käyttäjätietonne voivat säilyä luettavassa muodossa palvelimien lokitiedostoissa.

Nimettömänä kerättyjen koostetietojen käyttö ja julkistaminen

Palvelu voi kerätä, koota ja ylläpitää verkkopalveluidensa käyttäjiä koskevia anonyymejä tietoja, kuten esimerkiksi tietoja käyttäjien palvelun käytöstä, harrastuksista, kiinnostuksenkohteista, ostotottumuksista ym. mikäli näitä kerätään palvelussa nimettömästi. Näitä tietoja voidaan sitten käyttää palvelun sisällön ja mahdollisesti mainosten räätälöintiin, millä pyritään parantamaan kävijöiden käyttökokemusta. Lisäksi palvelu voi jakaa tällaista kävijöitä koskevaa koostetietoa omille mainostajilleen, yrityskumppaneilleen sekä muille kolmansille osapuolille.

Suojaustoimenpiteet

Palvelu suojaa kaikki käyttäjiltään saamansa tiedot. Käyttäjän henkilötietojen käyttöoikeus on myös rajattu vain niille palvelun työntekijöille ja sopimuskumppaneille, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä suorittamiseen. Palvelun tietosuojakäytäntö määrää, että palvelun hallussa olevat tiedot säilytetään koskemattomina. Tietomurtojen ja tietojen väärinkäytösten ehkäisemiseksi, palvelu käyttää useaa erilaista suojaustekniikkaa, kuten alan standardiksi muodostunutta Secure Socket Layer (SSL) salausta käyttäjätietojen ja henkilötietojen (mikäli henkilötietoja kerätään) siirrossa.

Vaikka nämä menetelmät estävät tietojen luvatonta käyttöä, palvelu ei pysty takaamaan internetissä siirrettävien tietojen turvallisuutta. Tietomurron tapauksessa siitä tiedotetaan mahdollisimman nopeasti verkkopalvelussa. Samassa yhteydessä tietomurrolle altistuneille käyttäjille ja henkilöile ilmoitetaan asiasta viipymättä siinä tapauksessa, että ilmoittamiseen asianmukaisesti soveltuvia yhteystietoja on käytettävissä.

Tiedustelut ja kysymykset – Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on tiettyjä henkilötietojensa käsittelyyn liittyviä oikeuksia:

  • Käyttäjällä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö hänen henkilökohtaisia tietojaan.
  • Käyttäjällä on oikeus saada tietää (i) henkilötietojensa lähde; (ii) tietojen käsittelyn tarkoitus ja menetelmät; (iii) ja minkä tyyppisille tahoille hänen henkilötietojaan siirretään.
  • Käyttäjällä on oikeus saada: (i) päivittää, korjata tai yhdistää tietojaan; ja (ii) poistaa omat tietonsa, jotka on mahdollista yksilöidä. Tietojen käyttö on mahdollista estää.
  • Käyttäjällä on oikeus kieltää kokonaan tai osittain (i) laillisin perustein henkilötietojensa käsittely, vaikka tiedot olisivat keräämisen tarkoituksen kannalta relevantteja; ja (ii) henkilötietojensa käsittely, jos sen tarkoituksena on mainosmateriaalin lähettäminen, suoramyynti tai markkina- tai myyntitutkimusten suorittaminen.

Jos käyttäjällä on kysyttävää tai käyttäjä on huolissaan palvelun keräämiä tietoja koskevista käytännöistä ja käsittelytavoista, hänen tulee ottaa yhteyttä osoitteeseen info@humanlink.fi. Mikäli mahdollista, käyttäjän kannattaa lähettää kaikki kysymykset ja tiedustelut suomeksi tai englanniksi ja kertoa, mistä maasta hän ottaa yhteyttä. Näin asiakas saa nopeampaa palvelua.

Henkilötietojen käytön estäminen

Jos käyttäjä haluaa estää palvelua käyttämästä omia tietojaan, hän voi tehdä sen ilmoittamalla asiasta palvelulle. Palvelu poistaa käyttäjän henkilötiedot omista tietokannoistaan heti, kun tiedot on mahdollista yksilöidä pyynnön tekijän toiveen mukaisesti ja kun poistaminen on järkevästi mahdollista.

Henkilötietojen käyttöön sovellettava Tietosuojakäytäntö; Tietosuojakäytännön muutokset

Tämän tietosuojakäytännön suomenkielinen versio on ensisijaisena voimassa. Tämän tietosuojakäytännön ehtoja sovelletaan kaikkiin käytännön puitteissa kerättyihin tietoihin ja niiden käyttöön. Palvelu pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä milloin tahansa, ja kehottaa tämän vuoksi käyttäjiä tarkistamaan verkkosivustomme säännöllisesti. Tämän tietosuojakäytännön muutokset tulevat voimaan sillä hetkellä, kun ne julkaistaan palvelun verkkosivustolla.

Kysymykset

Mikäli käyttäjällä on tähän palvelun tietosuojakäytäntöön tai verkkosivustoon liittyviä kysymyksiä tai kommentteja, hän voi ottaa yhteyttä palveluun osoitteella info@humanlink.fi.