Våra lösningar

Humanlink Ökar Era Kunders Genomsnittliga Inköpsbelopp


GARANTERAD TILLGÄNGLIGHET PÅ HYLLAN - FÖRBÄTTRAD SHOPPINGUPPLEVELSETillsammans kommer vi att maximera effektiviteten och öka er försäljning

VI ÖKAR ER FÖRTJÄNST GENOM ATT HJÄLPA ER ATT SÄLJA MER
OCH GENOM ATT MINSKA ERA PERSONALKOSTNADER
SÄLJANDE HYLLPÅFYLLNING

Vi garanterar varutillgången på hyllorna och svarar effektivt mot kundbehoven samtidigt som platsbemanningen och lageromsättningen optimeras. Våra team för säljande hyllpåfyllning och butikskommunikation tar hand om påfyllning av hyllor och ställ, övergripande marknadsföring av varor samt lagerpåfyllning.

KASSALÖSNINGAR

Det är ett bevisat faktum att ju kortare kassalinjen väntetiden, desto mer kunden tenderar att köpa. Våra kassalösningar är konstruerade för att minimera väntetiden med högsta kvalitet på kundservice. Dessutom är vår prissättning baserad baserad på hur många kunder de har tjänat.

ANDRA TJÄNSTER

Vårt mål är att bli våra kunders viktigaste samarbetspartner inom samtliga områden som rör kundservice och kundupplevelse där det behövs personal. Vårt företag fungerar även som partner när det gäller outsourcing, särskilt inom områdena säljstöd, supporttjänster för marknadsföring av varor samt hopplockning och leverans av varor.

Orsaker till valet av Humanlink som partner

VI ÄR EN LEDANDE OUTSOURCINGPARTNER
I FINLAND OCH I BALTIKUM
Vi bär riskerna med kostnader

Kostnaderna är baserade på din försäljning. Dessutom kommer endast slutfört arbetet faktureras.

Skapa högre effektivitet med utbildning

Vår personal är utbildad och specialiserad för varje uppgift. Inom våra områden erbjuder vi även utbildning och konsulttjänster.

Vårt modernt ERP affärssystem till din tjänst

Vårt system kommer att guida arbetskraft; Vi optimerar dagligen personalstyrkan med hjälp av insamlad data.

Vi har samma mål

Tillsammans kommer vi att maximera effektiviteten och vinsten av er detaljhandeln.

Nyckelpersoner


Jarkko Tainio
Jarkko Tainio
Director, CEO
Toomas Sabsay
Toomas Sabsay
Director, COO Baltic

Tillsammans kommer vi att maximera vinsten av er detaljhandeln

© 2018 Humanlink. Alla rättigheter förbehållna.